Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/makash.org.il/public_html/dev/wp-includes/post-template.php on line 293

מדע אזרחיםלאזרחים תפקיד מרכזי בהתמודדות עם האתגרים של עתיד בר-קיימא. כש "עושים מדע ביחד" אנו יכולים לשלב את המשאבים והמומחיות שלנו בכדי להעלות את המודעות, לבנות יכולות ולחדש פתרונות חדשניים מבוססים על החברה (מוך האתר של המיזם Doing it together Science).

מקש נרתמה להגשים את סדר היום הזה. היא הצטרפה לקבוצת העבודה לפיתוח סינרגיות עם החינוך של היוזמה CA15212  מדע אזרחים לקידום היצירתיות, האוריינות המדעית והחדשנות באירופה. 

במדע אזרחים משתפים פעולה

 רשת ענפה של אנשים. המשתתפים מספקים נתונים ומתקנים לחוקרים, מעלים שאלות חדשות והם שותפים (co-create) ביצירת תרבות מדעית חדשה. בו בזמן שהם מוסיפים ערך למפעל המשותף הם רוכשים למידה ומיומנויות חדשות וכן תובנות עמוקות יותר אודות העבודה המדעית; כל זאת בדרך מעניינת ומושכת. 

כתוצאה של תרחיש כזה פתוח, מרושת ובין-תחומי שכזה משתפרים יחסי הגומלין בין מדע-חברה-מדיניות; הדבר מוביל לתהליכי קבלת החלטות יותר דמוקרטי, מבוסס עובדות ומעודכן. מתוך: 

 [Socientize - White paper on Citizen Science for Europe]

ראה כאן דף משאבים אודות מדע אזרחים עם פירוט מיזמים, ניירות עמדה ואתרים.

מקש לקידום יישומי תקשורת מחשבים בחינוך תרבות ומדע