Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/makash.org.il/public_html/dev/wp-includes/post-template.php on line 293

EUN European Schoolnet

 

אגד משרדי החינוך האירופיים EUN European Schoolnet נוסד ב- 1997. המסגרת הזו כוללת 30 משרדי חינוך מרחבי אירופה וישראל. מקש יזמה את הצטרפות ישראל למסגרת הזו ב- 1998 ומאז פועלת בשיתוף הדוק עם משרד החינוך, המינהל למדע ולטכנולוגיה  ועם אגף טכנולוגיות המידע, בכדי שמערכת החינוך בישראל תפיק את מלוא התועלת. ראו כאן מצגת אודות חברות ישראל במסגרת הזו והיחסים של ישראל עם האחוד האירופי.

מקש משמשת כמוקד קשר לאומי (NCP) של ישראל עם ה- EUN- European Schoolnet.

ה-EUN עסק בתחילת דרכו באתגרים העומדים בפני מערכות החינוך בהטמעת התקשוב. עם הפיכת האינטרנט והתקשוב לחלק אינטגרלי של הציביליזציה הנוכחית הדגש מתמקד כיום בחדשנות פדגוגית וחינוכית  להתמודדות מוצלחת עם אתגרי החינוך במאה ה- 21. 

המוקדים העיקריים של הפעילות הם: חדשנות בחינוך; חינוך STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה); ואזרחות דיגיטלית.

הניהול נעשה באמצעות ועדת ההיגוי, תת-הוועדות וקבוצות העבודה שמורכבות מבעלי תפקידים בכירים במשרדי החינוך החברים ב- EUN . הם קובעים את סדרי העדיפויות לפעילות של ה-EUN כך שיוכלו להיעזר בה בהתמודדות הבלתי פוסקת עם האתגרים של השינויים הטכנולוגיים התכופים, הפדגוגיות החדישות והכשרת המערכת. לשם כך ה- EUN מפעיל גם צוות מחקר וחשביה (Observatory) שמסייע למקבלי החלטות. כנס EMINENT הוא מפגש שנתי של בכירי מערכות החינוך באירופה הנותן ביטוי לנושאים העיקריים שעל סדר היום.

הכשרת מורים: פעילות מרכזית של ה-EUN הן מגוון יוזמות לפיתוח מקצועי של מורים. בין היוזמות המובילות, מעבדת כיתת העתיד שנוצרה בעקבות מיזם ITEC ומשמשת למוקד ההולך ומתרחב של מעבדות במדינות השונות.

 

מיזמים ומסעות

ה-EUN מנהלת עבור הנציבות האירופית שני מיזמים בולטים במיוחד:

eTwinning  מערכת תמיכה למיזמי למידה שיתופים בין בתי ספר מקיף יותר מ- -440אלף מורים ויותר מ- 170-אלף בתי ספר.

Scientix  מיזם לאיגום התוצרים של מאות מיזמים במימון הנציבות האירופית בתחום למידת STEM. המטרה היא להגביר את עניין הנוער להכשיר את עצמו במקצועות המדע, הטכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה.

ה-EUN יוזמת ומשתתפת במגוון רחב של מיזמים אירופיים. היא משתפת את ישראל באותם תכניות אירופיות בהם ישראל חברה, דוגמת תכניות המסגרת למו"פ של האחוד האירופי  התכנית הנוכחית היא Horizon 2020.

 

מקש לקידום יישומי תקשורת מחשבים בחינוך תרבות ומדע