Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/makash.org.il/public_html/dev/wp-includes/post-template.php on line 293

Judaica Europeana

 

Judaica Europeana הוא מיזם שיועד לצרף התיעוד הדיגיטלי הקיים אודות הנוכחות היהודית באירופה ממגוון מוזיאונים, ספריות וארכיונים ולהנגיש אותם באמצעות הספרייה הדיגיטלית האירופית  Europeana.

המיזם הראשוני, במימון הנציבות האירופית, פעל בשנים 2010 ו- 2011 וצירף והשביח יותר מ- 3 מיליון רשומות של תוכן יהודי. בסיומו השותפים הקימו אגד (קונסורציום) במטרה להמשיך את הפעילות.

מקש היא חברה באגד Judaica Europeana שהמשיך את הפעילות באמצעות מיזמים אירופיים נוספים. המיזמים העיקריים היו DM2E Digital Manuscripts to Europeana ו- Athena Plus. גם המיזמים Athena ו- Linked Heritage עסקו  בצירוף תוכן יהודי ל- Europeana.

אגד Judaica Europeana התחבר עם יוזמה נוספת בתחום התוכן הדיגיטליה היהודי  Jewish Heritage Network. מאז תחילת 2017 שתי היוזמות פועלות במשותף בכדי להקים תשתית חדשה לצירוף והשבחת תוכן דיגיטלי יהודי. ראו:

 

מקש לקידום יישומי תקשורת מחשבים בחינוך תרבות ומדע