Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/makash.org.il/public_html/dev/wp-includes/post-template.php on line 293

משאבי למידה

 

      

      getThumbnail

 

מקש פועלת להנגשת תוכן דיגיטלי איכותי לשירות פעילות חינוכית ולטיפוח המורשת התרבותית. הפעילות הזו של מקש נסמכת על מספר מיזמים אירופיים בהם היא שותפה: 

Europeana: מקש חברה במועצת אירופאנה ובקבוצת העבודה על חינוך.

Judaica Europeana: מקש היא שותפה באגד מוסדות הממשיך את פעילות המיזם המקורי.

Athena: מקש שימשה כמוקד לאומי של ישראל במיזם. שותפי התוכן היו הספרייה הלאומית, מוזיאון ישראל, וגנזך המדינה.  למיזם זה היה המשך באמצעות AthenaPlus שפיתח מגוון כלים לסיפורת דיגיטלית ולחינוך.

MELT: משאבי למידה לבתי ספר. המיזם שסייע בהטמעה בישראל של תקן LOM והתקן הישראלי למטדטה למשאבי למידה IsraCore.

CELEBRATE: מיזם שהטמיע בישראל את המושג והיישומים של עצמי למידה 

ETB: מיזם חלוצי בתחום משאבי הלמידה שכלל פיתוח מילון מבוקר לתיאור משאבי חינוך (זמין גם בעברית).

 

הפעילויות של מקש בתחום התוכן כוללות:

פיתוח תקן ישראקור (IsraCore) לתיאור משאבי למידה (מטדטה).  אומץ על ידי מערכת ההשכלה הגבוהה (מערכת מאור של מיטל) ועל ידי משרד החינוך (הענן החינוכי).

 

יום עיון של מקש בשיתופ המינהל למדע ולטכנולוגיה וספקי התוכן העיקריים בישראל: השתתפות של ישראל במחלף משאבי הלמידה האירופיים.(2009)

 

מקש, כמוקד לאומי של מיזם Athena, ארגנה, בשותפות עם איגוד האנטרנט הישראלית כנס אודות תקן SKOS בהשתתפות מומחית בתחום, Regine Stein

 

מקש מקדמת את השימוש של משאבים דיגיטליים המתעדים את המורשת התרבותית בחינוך

מקש חברה בקבוצת העבודה של Europeana למדיניות חינוך (2015):

 

מקש הציגה בכנס שנערך בדצמבר 2016: 
LANGOER Conference: Enhance Teaching and Learning of Less Used Languages through OER/OEP

מקש לקידום יישומי תקשורת מחשבים בחינוך תרבות ומדע