Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/makash.org.il/public_html/dev/wp-includes/post-template.php on line 293

MICHAEL / Minerva

 


מקש שותפה בהתאחדות Michael Culture שהוקמה בעקבות סדרת מיזמים בהובלת משרדי התרבות של איטליה ושל צרפת. זאת רשת המקיפה יותר מ-100 מוסדות ציבוריים ופרטיים מכל אירופה. היא מוקדשת להגברת הערך של המורשת התרבותית האירופית. ההתאחדות מפתחת כלים ושירותים עבור מוסדות תרבות והציבור הרחב. היא מקושרת עם רשתות אירופיות בולטות אחרות דוגמת Europeana , הספרייה הדיגיטלית האירופית במטרה משותפת לתמוך במדיניות האירופית והלאומית בתחום התרבות.היא גם חותרת להשביח את הרשת של אנשי מקצוע הפועלים בתחום המורשת התרבותית הדיגיטלית באמצעות רשת MINERVA.

בעקבות מיזמי MINERVA הוקמה בישראל רשת MinervaIsrael המקיימת את הכנס השנתי Eva/Minerva Jerusalem International Conference on Advanced Technologies for Culture. 

 

 

מקש לקידום יישומי תקשורת מחשבים בחינוך תרבות ומדע