Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/makash.org.il/public_html/dev/wp-includes/post-template.php on line 293

Scholarly Communities

 

המטרה העיקרית של המיזם היה להתניע שיתוף פעולה בכדי ליצור תשתית וירטואלית שתאפשר לקהילה של חוקרים במדעי הרוח (לא ממוקמתבמרחב) ליטול חלק במחקר שתפני ולפרסם את תוצאותיו בווב. 

היוזמה שאפה לפתח מערכת למידה מקוונת שתחבר בין מחקר וחינוך. הכוונה הייתה לפעול מעבר להעברת ידע לקראת פיתוח והגברת מיומנויות חשיבה ביקורתית ופעילות מדעית עצמאית בין תלמידי מחקר וחוקרים צעירים. מקש הוזמנה להצטף ליוזמה בעקבו השאיפה הזאת.

שיתוף הפעולה התבצע באמצעות שלושה קבוצות עבודה (WG): קבוצה 1 עסקה בקהילות; קבוצה 2 בתוכנה; וקבוצה 3 במדיניות. ניתן לקבל פרטים נוספים באתרים של היוזמה וכן פירוט של תכנית העבודה במסמך, מזכר הבנות של המיזם.

מקש השתתפה באופן פעיל ברשת שהתפתחה במסגרת היוזמה הזו. בעקבות זאת מקש השתתפה בהכנת, יחד עם ה- SNS Pisa, של הצעה שהוגשה למימון הנציבות האירופית (Ink to Cloud) . למרות הניקוד הגבוה ההצעה לא זכתה למימון.

  • מצגת בסמינר בקורטונה, איטליה 9-11 אפריל 2015 : From Ink to Cloud the European Correpondence of Jacob Burckhardt:

Digital Content, VREs (Virtual Research Environments) and Communities of Practice

  • מצגת בסמינר של היוזמה בברגן, נורבגיה 28-30 מאי 2010
    : Our communities with a view towards e-Learning

Europeana for Scholarship, research and eLearning

משאבים ומצגות של המיזם Open Scholarly Communities on the Web

Events

Presentations/blogs

Related projects

 

מקש לקידום יישומי תקשורת מחשבים בחינוך תרבות ומדע