Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/makash.org.il/public_html/dev/wp-includes/post-template.php on line 293

צוות

כככככככככ

חרמון גרייף מייסד מקש. בזמנו חבר קיבוץ גבים 
ומנהל יחידת המחשבים של קריית החינוך שער הנגב. 

 

רימון לוי מייסד מקש. בזמנו חבר קיבוץ ברור חיל 
ומורה בבית חינוך שער הנגב; כיום CIO של מכללת ספיר; היה יו"ר איגוד האינטרנט הישראלי. 

 

דב וינר מייסד מקש. מנהל. 

 

לימור ריסקין מרכזת מיזם inGenious ; מרכזת מיזם כיתת העתיד ITEC; שגרירת ישראל במיזם Scientix; מרכזת השתלמויות מורים של מקש. 

 

יואב פק פסיכולוג ארגוני. פעל במסגרת הצוותים של מיזמי inGenious ; ITEC לפיתוח כיתת העתיד; Scientix 

 

סילבנה אבוש-וינר פסיכולוגית. ניהלה את מיזם ITEC לפיתוח כיתת העתיד. 

 

שירה נהלוני-גליקסברג ניהלה המסעות (campaigns) Netdays Europe Israel; eSchola ; Europrix Top Talents Awards ; מיזם עצמי למידה CELEBRATE 

 

אנדרה סלסטה מנהל ענת קשב שהפעילה את התשתית של רשת מקש של בתי הספר ללמידה שיתופית. 

 

יארה שולמן ניהלה מסע Netdays Europe Israel; הפיקה מגזינים של מקש כולל מדריך מפורט לפיתוח מיזמים חינוכיים מתוקשבים. 

 

נעמיקה ציון ריכזה את פיתוח רשת בתי הספר של מקש ללמידה שיתופית. חברת קיבוץ מגוון בשדרות. מנהלת המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים. 

 

שרה שריר מרכזת רשת מקש של בתי ספר ללמידה שיתופית. 

 

 

מקש לקידום יישומי תקשורת מחשבים בחינוך תרבות ומדע