אודות מקש

מקש מתמקדת בחדשנות בחינוך ובתרבות.

יעודה לרתום החדשנות לשירות קידום החברה בישראל והיצירה התרבותית היהודית.

מקש היא תולדה של הניסוי הראשון שנערך בארץ ליישום תקשורת מתווכת מחשבים לפיתוח חינוכי קהילתי. הדבר נעשה באזור שדרות/שער הנגב ב- 1988 בתמיכת מנכ”ל חברת ה-“בזק” ובהובלה של מכללת הנגב ע”ש ספיר.

בעקבות הניסוי הוקמה מקש שהגדירה את הדרישות והזמינה מחברת “קו מנחה” פיתוח של מערכת תקשוב ייעודית למערכת החינוך. המערכת שימשה להקמת רשת ענפה של בתי ספר מכל רחבי הארץ. לפני פתיחת האינטרנט בארץ בתי ספר כבר התנסו במיזמים מגוונים של למידה שיתופית תוך גישור בין אוכלוסיות שונות – עיירות פיתוח, מושבים וקיבוצים; דתיים וחילונים; ערבים ויהודים.

מיזמי מקש פותחו בהשראת Michael Cole מה- UCSD. הוא עסק בדינמיקה של ניכוס טכנולוגיות חדשות ויישומם במתודולוגיה המעוגנת בגישה תרבותית-היסטורית להתפתחות אנושית.

מקש פועלת בשיתוף עם משרד החינוך, המינהל למדע וטכנולוגיה/ המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע (אגף טכנולוגיות המידע). ביחד עם משרד החינוך מקש הצליחה ב- 1998 לשלב את ישראל באגד משרדי החינוך האירופיים EUN European Schoolnet  . מקש משמשת מאז כמוקד לאומי לשיתוף פעולה עם ה- EUN.

ישראל חברה בתכנית המסגרת למחקר ופיתוח של הנציבות האירופית. זו תכנית שבמהותה מעודדת חדשנות. מיזמי התכנית מאושרים בעקבות תהליך תחרותי והם נמצאים בחזית המחקר העוסק בשילובם של טכנולוגיות מתקדמות מתחום התקשוב ומדעי החברה עם גישות חינוכיות חדשניות ותרבות דיגיטלית. חברות ישראל בתכנית המסגרת למו”פ (FP/Horizon 2020) יצר הזדמנות למקש לשחק תפקיד משמעותי כגשר בין העשייה החדשנית בתחומים אלה בישראל ובאירופה.

לדוגמה, במיזם עיצוב כיתת העתיד (ITEC) יותר מ-90 כיתות מישראל התנסו בשילוב טכנולוגיות המעצימות את תפקיד המורה בכיתה תוך יישום פדגוגיות שתפניות בקבוצות קטנות. מיזם Scientix מאפשר למורים ולמפתחים מישראל להציג את הישגי החינוך למדעים בארץ וגם להשתתף בקהילות האירופיות וכן לקבל גישה למשאבים עשירים (מתורגמים לעברית) מהמיזמים האירופיים בתחום ה- STEM.

בשיתוף עם משרד המדע והטכנולוגיה מקש השתלבה במספר רשתות חוקרים המופעלות במסגרת COST European Cooperation in Science and Technology. פעילות זו העצימה את תפקיד של מקש כמגשרת בין ישראל ואירופה.

השתתפות במיזמים דוגמת MOSAICA ואגד Judaica Europeana מאפשרים למקש מעורבת בשימור והטמעה של המורשת התרבותית היהודית באמצעות טכנולוגיות מידע מתקדמות. מקש חברה במסגרות Europeana Network Association המקדם את הספרייה הדיגיטלית האירופית וכן ב- Michael Culture/Minerva. במסגרת אירופאנה מקש הייתה פעילה בניסוח ההמלצות של שעסקו בשילוב ויישום תוכן דיגיטלי שמקורו במוסדות זיכרון (ממורשת תרבותית ) בחינוך.