מושקה

Mosca

 

 

מושקה

 

אברהם הצמרי
אברהם מושק באומוול

 

צילום השער: מאי שביט, הנכדה

.

 

 

 

 

.

הקלק במספר העמוד בכדי לקבל הקובץ של הפרק המתאים

שער [כאן]

שער אחורי [כאן]

קולופון [1]

תוכן העניינים [5]

רשימת חוויות [6]

ברכת נשיא המדינה [7]

כמעין מבוא [9]

מושקה [11]

בפולין הרחוקה [11]

ברזיל [11]

משפחה ציונית [15]

לימודימ ופעילות [15]

“דרור” וחוויות [16]

החלטתי [20]

העלייה וההתחלה בארץ [21]

צבא [22]

מחליטים: הולכים לברור-חיל! [25]

עליית הנוער [27]

בענפים אחרים [29]

קול ציון לגולה [30]

בחזרה לקבוץ [30]

מחוץ לקבוץ [32]

כך הגענו לקוסטה ריקה [32]

העבודה המעשית [38]

ממשיך בקשר עם קוסטה ריקה [39]

מישראל לאמריקה הלטינית [40]

בחזרה למרכז אמריקה [41]

מההסתדרות למפלגה [42]

במחלקה לקשרי חוץ [43]

קורסים וסמינרים בינלאומיים [44]

ביקורים בארץ [48]

הקשרים עם אמריקה הלטינית [49]

היחסים עם פורטוגל [53]

הקשרים עם ספרד [55]

נוסעים לסין הרחוקה [55]

מגיעים גם לאפריקה [56]

אסיה בתכנית [58]

הקשר ההדוק עמ משרד החוץ [59]

פעילים באינטרנציונל הסוציאליסטי [59]

חוויות [63]

פוגש את בן-גוריון [65]

מלווה את שמעון פרס [66]

משפט אייכמן [68]

לחיצת יד ליאסר ערפאת [68]

הזמנות להכתרת נשיאים [69]

בבית הנשיא [69]

ביקורים בארצות ערב [70]

נוסעים לאנגולה [70]

היחסים עם גרמניה [71]

היחסים עם קובה וניקרגווה [71]

במלחמות ישראל [72]

לימודים בארץ [74]

הכומר בנימין נוניאז [75]

תרגום סימולטני, בכחב וקונסקוטיבי [76]

פעילית התנדבותית [77]

פרסומים שונים [79]

שליחויות שונות [79]

אופקים [80]

האי היווני [81]

שבוע ימים לבן [82]

כמעט שגריר … [83]

כמעט חבר כנסת … [83]

האיש עם הגויאברה [84]

הרי-געש בקוסטה ריקה [84]

רעידית-אדמה בקוסטה ריקה [84]

התעמלות בוקר [85]

תאונות [85]

לוקחים אותנו למשטרה [86]

ארצות שביקרתי [86]

ועוד … [87]

 

סיכום – רגעים מאושרים [103]

קורות חיים [105]

הספר השלם כקובץ PDF – 20 מגה [כאן]

.

 

 

.