מדע אזרחים

[docxpresso file=”http://makash.org.il/dev/wp-content/uploads/2017/02/03_M1_citizen_science.odt” comments=true]

לאזרחים תפקיד מרכזי בהתמודדות עם האתגרים של עתיד בר-קיימא. כש “עושים מדע ביחד” אנו יכולים לשלב את המשאבים והמומחיות שלנו בכדי להעלות את המודעות, לבנות יכולות ולחדש פתרונות חדשניים מבוססים על החברה

מדע אזרחים

– מתוך האתר של המיזם
Doing it together Science

מקש נרתמה להגשים את סדר היום הזה. היא הצטרפה לקבוצת העבודה לפיתוח סינרגיות עם החינוך של היוזמה  – מדע אזרחים לקידום היצירתיות, האוריינות המדעית והחדשנות באירופה

citizen science

במדע אזרחים משתפים פעולה רשת ענפה של אנשים. המשתתפים מספקים נתונים ומתקנים לחוקרים, מעלים שאלות חדשות והם שותפים ביצירת תרבות מדעית חדשה

בו בזמן שהם מוסיפים ערך למפעל המשותף הם רוכשים למידה ומיומנויות חדשות וכן תובנות עמוקות יותר אודות העבודה המדעית; כל זאת בדרך מעניינת ומושכת.

כתוצאה של תרחיש כזה פתוח, מרושת ובין-תחומי שכזה משתפרים יחסי הגומלין בין מדע-חברה-מדיניות; הדבר מוביל לתהליכי קבלת החלטות יותר דמוקרטי, מבוסס עובדות ומעודכן. מתוך

 [Socientize – White paper on Citizen Science for Europe]