דרכי בברור-חיל

דרכי בברור-חיל

דב רוזנהק

 

ברור חיל 40, 1998

 

עריכה: שרה שריג

עיצוב: אביגיל נוימן

הדפסה: דפוס חדקל

תכון העניינים

הקלק על מספר הדף בכדי לפתוח ולהוריד הקובץ המתאים

שער [כאן]

קולופון [כאן]

תוכן העניינים [3]

דרכי בברור-חיל [9]

נרור-חיל במקורות [11]

שירו של יעקב אורלנד [12]

ביאור השם והאגדות על ברור-חיל [13]

מפות [14]

שלושימ השנימ הראשונות [16]

תנועת הנוער במצרים [24]

עלייה ב’ [31]

ההכשרה בדגניה ב’ ובחניתה [36]

מתוי יומן המלחמה של קיבוץ דורות [42]

משלט ברור-חיל 1948 [46]

העלייה על הקרקע והמשלט [47]

שליחות לצרפת  1949 [54]

מפת האזור [59]

יונה [60]

הברזילאימ בברור-חיל [66]

ניתוח האוכלוסייה [72]

מרכז לימודי ברור-חיל [75]

הגשם בברור-חיל [76]

שליחות למרוקו  1956 [79]

שער-הנגב [86]

ענף הבקר לבשר [117]

בעיות הביטחון בברור-חיל [125]

השתלמות בצרפת 1969/1970 [131]

חמש שנימ בתל-אביב [138]

ניהול מחלקת התעשייה [142]

המרכז הקהילתי – יונה ואני נוסעימ לברזיל [145]

ריכוז המשק [153]

שליחות לאנגליה [159]

מי-שקמה [166]

נפ”ח – ניצול פסולת חקלאית [169]

שנת אלפיים וסיכום ספר זה [171]

הספר כולו כקובץ אחד [כאן]