eSkills

eSkills for Jobs 2016

אתר הנציבות האירופית למסע eSkills

מסעות eSkills מבקשות להתמודד עם הפער בין הביקוש ההולך וגובר למשאבי אנוש מיומנים בתחום התקשוב וטכנולוגיות דיגיטליות והמחסור הקיים של באנשים מיומנים

בתמיכת הנציבות האירופית אגד משרדי החינוך האירופיים לתקשוב והתאגדות התעשייה בתחום הובילו את המסע תוך מעורבות של שותפים במדינות השונות. מקש, בשיתוף הדוק עם המנהל למדע ולטכנולוגיה של משרד החינוך ייצג ישראל במסעות הללו

eSkills

הרציונל:

בכל העולם מתבהרת התמונה אודות לאיפיונים של העסקים החדשים, מודלים תעשייתיים והכלכלה הדיגיטלית. אירופה ובכלל זה ישראל, עומדים בצומת דרכים קריטי עקב הפער ההולך וגדל בין הדרישות של למהפך דיגיטלי מצד אחד והמיומנויות, הידע והיכולות של כח העבודה מאידך

בכדי לרתום את הפוטנציאל של המהפכה הדיגיטלית ולעמוד בקצב של התחרות הגלובלית יש צורך דחוף לפתח כח עבוד מיומן, eSkilled. ביכולתם של העבודה המשותפת של הממשלה, מערכות החינוך והתעשייה להבטיח פעילות לטווח ארוך והצלחה שיספקו מקומות עבודה, תחרותיות וצמיחה כלכלית

ראו כאן את ההכרזה (באנגלית) , מתווה להגשמת החזון

 

מקש הפעילה מסעות  ב- 2012 וב- 2014.

 Israel eSkills 2016                מפת המדינות המשתתפות

 

קישורים משמעותיים (eSkills 2014)

 

מסע eSkills 2014                 בקובץ pdf     מסע eSkills 2012