ETB

ETB European Treasury Browser

זהו המיזם הראשון בהובלת אגד משרדי החינוך האירופיים לחינוך שעסק בהנגשה משאבי הלמידה המקוונים שפותחו על ידי משרדי החינוך, רשויות חינוכיות אזוריות ומקומיות, מורים ומפתחים אחרים

 

המיזם פיתח מערכת לקטלוג של המשאבים החינוכיים והיה הצעד הראשון לתקנון מטדטה בתחום. בנוסף לסכמה מוסכם ומתוקנן של מטדטה המיזם גם יצר תזאורוס  (אוצר מילים מתוקנן) של מושגים לתיאור וקטלוג של משאבי למידה. אותו תזאורוס תורגם למספר שפות וכן לעברית ונמצא בשימוש שוטף גם היום

 

המיזם שממשיך את הפעילות שהחלה ב- ETB  הנו Learning Resources eXchange for Schools אליו שותף גם משרד החינוך. הענן החינוכי שואב ממנו משאבים ותורם לו מעצמי הלמידה שפותחו ופורסמו בישראל

 

לארכיון האתר של מחלקף משאבי הלמידה

תיאור והערות אודות התזאורוס 

 

מילונים מבוקרים לקטלוג משאבים חינוכיים – בעברית


התזאורוס השלם כולל 25 מיקרו תזאורי: התפתחות אישית; פעילות בית ספרית; הוראה, הכשרה, הערכה, הכוון; תוכן החינוך – 8 הקבצות; תקשורת, מידע מסמך; היבטים פוליטיים, חברתיים יחסים בין אישיים; סביבה; מוסדות בינלאומיים; שפות; למידה/ מחקר; פעילות פנאי; מערכת החינוך; עזרים, ציוד, חומרים – 3 הקצות; תרבות; בריאות, גהות, מוגבלויות; חברה; מדינות ואזורים מדיניים

הצגה על פי סדר האלף בית      

קובץ-pdf      קובץ-rtf

הצגה סיסטמתית                    

קובץ-pdf      קובץ-rtf