EUN European Schoolnet

EUN European Schoolnet

EUN European Schoolnet

אגד משרדי החינוך האירופיים נוסד ב- 1997. המסגרת הזו כוללת 30 משרדי חינוך מרחבי אירופה וישראל. מקש יזמה את הצטרפות ישראל למסגרת הזו ב- 1998 ומאז פועלת בשיתוף הדוק עם משרד החינוך, המינהל למדע ולטכנולוגיה  ועם אגף טכנולוגיות המידע, בכדי שמערכת החינוך בישראל תפיק את מלוא התועלת. ראו כאן מצגת אודות חברות ישראל במסגרת הזו והיחסים של ישראל עם האחוד האירופי

מקש משמשת כמוקד קשר לאומי של ישראל עם אגד משרדי החינוך האירופיים

האגד עסק בתחילת דרכו באתגרים העומדים בפני מערכות החינוך בהטמעת התקשוב. עם הפיכת האינטרנט והתקשוב לחלק אינטגרלי של הציביליזציה הנוכחית הדגש מתמקד כיום בחדשנות פדגוגית וחינוכית  להתמודדות מוצלחת עם אתגרי החינוך במאה ה- 21

המוקדים העיקריים של הפעילות הם: חדשנות בחינוך; חינוך למדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה; ואזרחות דיגיטלית

הניהול נעשה באמצעות ועדת ההיגוי, תת-הוועדות וקבוצות העבודה שמורכבות מבעלי תפקידים בכירים במשרדי החינוך החברים באגד . הם קובעים את סדרי העדיפויות לפעילות כך שיוכלו להיעזר בה בהתמודדות הבלתי פוסקת עם האתגרים של השינויים הטכנולוגיים התכופים, הפדגוגיות החדישות והכשרת המערכת.

האגד מפעיל פורום לחדשנות  שמסייע למקבלי החלטות. כנס אמיננט  הוא מפגש שנתי של בכירי מערכות החינוך באירופה הנותן ביטוי לנושאים העיקריים שעל סדר היום.

הכשרת מורים: פעילות מרכזית של ה-EUN הן מגוון יוזמות לפיתוח מקצועי של מורים. בין היוזמות המובילות, מעבדת כיתת העתיד שנוצרה בעקבות מיזם לעיצוב כיתת העתיד ומשמשת למוקד ההולך ומתרחב של מעבדות במדינות השונות

 

מיזמים ומסעות

 

מנהלת עבור הנציבות האירופית שני מיזמים בולטים במיוחד

 

eTwinning

מערכת תמיכה למיזמי למידה שיתופים בין בתי ספר מקיף יותר מ- -440אלף מורים ויותר מ- 170-אלף בתי ספר.

Scientix

מיזם לאיגום התוצרים של מאות מיזמים במימון הנציבות האירופית בתחום למידת STEM. המטרה היא להגביר את עניין הנוער להכשיר את עצמו במקצועות המדע, הטכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה.

האגד יוזם ומשתתף במגוון רחב של מיזמים אירופיים. היא משתפת את ישראל באותם תכניות אירופיות בהם ישראל חברה, דוגמת תכניות המסגרת למו”פ של האחוד האירופי