Europeana

Europeana

אירופאנה היא הספרייה הדיגיטלית האירופית המאגדת את האוצרות של מוזיאונים, ספריות, ארכיונים גלריות ומאגרי מולטי-מדיה.
כיום,  זמינים יותר מ- 56 מיליוני דברי אומנות, חפצים, ספרים, וידאו ואוצרות מוזיקליים. מוסדות מישראל וכן מוסדות תרבות יהודיים מרחבי העולם צרפו את אוצרותיהם באמצעות מגוון מיזמים ייחודיים

 

Athena, Linked Heritage, Athena Plus, DM2E, Judaica Europeana

 

מקש חברה באיגוד רשת אירופאנה קהילת העוסקים במורשת תרבותית דיגיטלית ושתומכת בפעילות של אירופאנה. מועצת החברים של הרשת  מחליטה איך לקדם ולתמוך בפעילות ומה יכלל בתכניות העבודה השנתיות. מועצת החברים מפקחת גם על קבוצות עבודה וקבוצות משימה שנוצרות בכדי לתמוך בפיתוח של התכנית העסקית

 

חינוך

 

זהו הנושא הקרוב ליעדים העיקריים של מקש: היישום של משאבי המורשת התרבותית לטובת החינוך. מקש הייתה פעילה בגיבוש המדיניות של אירופאנה בתחום החינוך שקיבלה ביטוי בהמלצות שנוסחו במאי 2015
Europeana for Education Policy Recommendations May 2015

 

ראה גם
Seven keys to unlocking digital heritage for use in education

 

ראו את האתרים הייחודיים של 

Europeana

 

הפורטל שנותן גישה לאוספים

http://www.europeana.eu/portal/en

רשת אנשי מקצוע
http://pro.europeana.eu/

סביבה עבור מפתחים של יישומים מבוססי תכנים של אירופאנה

https://pro.europeana.eu/page/europeanatech

סביבה לתמיכה באנשי מחקר אקדמי

https://pro-old.europeana.eu/page/research