InGenious

Ingenious

 ECB/inGenious

המיזם נועד להעצים את שיתוף הפעולה בין בתי ספר והתעשייה במטרה לטפח את העניין של בני נוער במסלולים מקצועיים ועבודה בתפקידים הכרוכים במדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתימטיקה (STEM): http://www.ingenious-science.eu

מקש הפעילה את המיזם בישראל בתיאום הדוק עם המינהל למדע ולטכנולוגיה של משרד החינוך. עשרות מורים מישראל השתתפו יחד עם עמיתיהם מאירופה בסדנאות גיבוש והכשרה. המורים האלה  המשיכו להשתתף בקהילות המתוקשבות של inGenious  והובילו תהליכים בבתי הספר להגברת העניין ב-STEM

Ingenious

פעילות המיזם ממשיכה באמצעות ברית  שמאגדת את התעשייה במאמץ לקדם את החינוך למדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. ראה: http://www.stemalliance.eu/schools

לפירוט הפעילויות שהתקיימו בישראל ראו כאן. המצגת של מקש בהשקת המיזם ב- 2011  זמינה כאן.

מקש ארגנה סדנא לאומית לניתוח צרכים בתחם חינוך ל  ושיתוף פעולה בין מערכת החינוך והתעשייה.

דו”ח מסכם של הדסנה(באנגלית) זמין כאן:

המצגות שהוצגו על ידי המשתתפים זמינות כאן:

 

השתתפו בסדנה חוקרים ובעלי תפקידים ממערכת החינוך, מוסדות ממלכתיים

 וחוקרים מהאוניברסיטאות העוסקים בהיבטים השונים של חינוך למדעים וטכנולוגיה בישראל. ראו כאן את רשימת המשתתפים בסדנה.