Interedition

Interedition

Interedition

המטרה של מיזם היא לפתח המשגה שתדריך את הפיתוח של תשתית לתהליכים הדיגיטליים הכרוכים בהכנה, עריכה, פרסום, ניתוח ותצוגה ויזואלית של משאבים למחקר ספרותי. המאמר המסכם את ההישגים של המיזם מציינים את ההיבט של תפעול משולב כמושג מרכזי בחתירה: “…לעודד היוצרים של כלים המסייעים למחקר טקסטואלי להעמיד את התפקודים לרשות אחרים, ולעודד את התקשרות בין חוקרים בכדי לקדם את המודעות לשיטות עבודה חדשניות

 

המאמר המסכם

Computer-supported collation of modern manuscripts: CollateX and the Beckett Digital Manuscript Project by Ronald Haentjens Dekker, Dirk van Hulle, Gregor Middell,  Vincent Neyt,  Joris van Zundert. Literary and Linguistic Computing (2015) 30 (3): 452-470.

https://academic.oup.com/dsh/article-lookup/doi/10.1093/llc/fqu007

 

מקש יזמה את קיומה של סדנה בספרייה הלאומית של ישראל בירושלים:
פיתוח כלי מחקר שיתופיים לחוקרים בסביבה עתירת טקסטים

 

Structures, Tools, and Ideas for Scholarly Digital Editions

הודעה על הסדנה     /  הסדנה באתר הספרייה  /   באתר היוזמה

 

בכנס שהתקיים במכון הויגנס לתולדות נדרלנד,האג, הולנד הוצג המאמר

The Judaica Europeana Semantic Knowledge Management  experiment: the modern Jewish Republic of Letters in the 18th and 19th Century:  Article and Presentation

 

Interedition Resources