עיצוב כיתת העתיד -ITEC מיזם

ITEC Designing the Future Classroom

 iTEC (Innovative Technologies for Engaging Classrooms)

 פעל בשנים 2010-2014 וממשיך לפעול כיום באמצעות רשת מעבדות כיתת העתיד. 90 כיתות ועשרות מורים מישראל נטלו חלק פעיל בו

מקש קידם ויישם מודל לפיתוח ארגוני עבור בתי ספר המעוניינים להרחיב את היישום של גישת iTEC להטמעה כוללנית של פדגוגיות וטכנולוגיות חדישות.

במסגרת המיזם מקש והמינהל למדע וטכנולוגיה של משרד החינוך היו שותפים לפעילות בהובלת אגד משרדי החינוך האירופיים לתקשוב.  יתר השותפים כללו משרדי חינוך, ספקי טכנולוגיות ומוסדות מחקר שפעלו יחד בכדי לשנות הדרך בה הטכנולוגיה מיושמת בבתי ספר.

המיזם ערך ארבע סבבים של התנסות בתוצרים בהם השתתפו יותר מ-90 כיתות מישראל. עשרות מורים מישראל השתתפו בהשתלמויות, קיבלו הדרכה צמודה ונגישות לפדגוגיות והטכנולוגיות המתקדמות שפותחו במסגרתו.

המורים מישראל היו שותפים ליותר מ- 2500 כיתות ב-20 מדינות אירופאיות בתהליך פיתוח מוד בר קיימא לעיצוב יסודי מחדש של ההוראה והלמידה 

חומרי ההדרכה ומשאבי הלמידה שפותחו במסגרת המיזם מפורטים בהמשך

ITEC map

משאבים שהוכנו לסבבים השונים של מיזם עיצוב כיתת העתיד

 

סבב פעילות 1

הנחיות למורה המשתתף בניסוי – פעילויות למידה

ברוך הבא לקהילת המורים

איסוף נתונים בחוצות בית הספר

השתתפות מלאה בקהילת המורים

אבי טיפוס לניסוי        סבב 1

עבודה עם מומחים חיצוניים (הסבר למורים)

עבודת צוות (הסבר למורים)

מבזקי החדשות  (הסבר למורים)

משוב למורים (הסבר למורים)

שאלון למורים המשתתפים בניסוי על עצמם ועל בית ספרם

לוח מועדי הסבבים השונים של ניסוי ITEC

 

סבב פעילות 2

יצירת קבוצות קטנות של תלמידים בכיתה (Teamup)

שיתוף פעולה בין תלמידים בודדים או בין קבוצות של תלמידים

גלישה מכוונת לשם למידה (איסוף קישורים)

רפלקסיה (דיווחי תלמידים על התקדמות עבודתם)

משוב רוחבי לחברים

שיתוף מידע בין תלמידים בקבוצות

תיעוד תוצאות הלמידה

הסבר לקראת סבב שני של ITEC

התנסות iTEC מחזור 2 – חוויות למידה

מצגת מפורטת לקראת סבב 2 של ITEC

סבב שני – משאבים למורה

התנסות iTEC מחזור 2 – סיפורי למידה         

 

סבב פעילות 3

הסבר על סבב שלישי של ITEC – עיצוב השתתפותי

סבב 3: פעילויות למידה וסיפורי למידה

דף תכנון לקראת פעילות הלמידה (עיצוב)

מצגת על סבב שלישי (להדפסה)

מצגת ITEC  לסבב השלישי

סיפורי למידה לסבב 3

פעילויות למידה לסבב 3

מתווה לראיון מורים לסיכום סבב 3 של ITEC

 

סבב פעילות 4

הכנה למבחן באופן מהיר ויעיל

הכה את המומחה

מצגת בעברית אודות פעילויות בסבב 4 של ITEC

כלים לשימוש בסבב 4 : Teamup and Widgets

סיפורים ופעילויות למידה   בסבב 4

לחלום; לחקור; למפות; רפלקסיה; לעשות; לשאול; להציג; לעבוד במשותף.