Judaica Europeana

Judaica Europeana

Judaica Europeana

 

זהו מיזם שיועד לצרף התיעוד הדיגיטלי הקיים אודות הנוכחות היהודית באירופה ממגוון מוזיאונים, ספריות וארכיונים ולהנגיש אותם באמצעות הספרייה הדיגיטלית האירופית –אירופאנה

המיזם הראשוני, במימון הנציבות האירופית, פעל בשנים 2010 ו- 2011 וצירף והשביח יותר מ- 3 מיליון רשומות של תוכן יהודי. בסיומו השותפים הקימו אגד (קונסורציום) במטרה להמשיך את הפעילות

מקש היא חברה באגד  שהמשיך את הפעילות באמצעות מיזמים אירופיים נוספים. המיזמים העיקריים היו

 DM2E Digital Manuscripts to Europeana

Athena Plus

גם המיזמים הבאים עסקו  בצירוף תוכן יהודי לאירופאנה

Athena

Linked Heritage

 

האגד המקורי התחבר עם יוזמה נוספת בתחום התוכן הדיגיטלי היהודי

Jewish Heritage Network

מאז תחילת 2017 שתי היוזמות פועלות במשותף בכדי להקים תשתית חדשה לצירוף והשבחת תוכן דיגיטלי יהודי

 

ראו גם

מאמר המפרט את החזון וההתפתחות של תשתית לגיבוש תוכן יהודי במיזם

Judaica Europeana

Judaica Europeana: An Infrastructure for Aggregating Jewish Content

Judaica Librarianship 18: 88-115

מאמר על תפקיד המשאבים המתוקשבים בקהילות היהודיות בתפוצות

 The role of digital/online resources in the Jewish Diaspora Communities

ראה מצגת של המאמר כאן

מצגת מקש: עדכון אודות רשת מורשת יהודית  בכנס שנערך בדצמבר 2016 ועסק בהוראה ולמידה של שפות מיעוטים באמצעות משאבים חינוכיים פתוחים

LangOER

Judaica Europeana