משאבי למידה

Learning Resources משאבי למידה

מקש פועלת להנגשת תוכן דיגיטלי איכותי לשירות פעילות חינוכית ולטיפוח המורשת התרבותית. הפעילות הזו של מקש נסמכת על מספר מיזמים אירופיים בהם היא שותפה:

Europeana

מקש חברה במועצת אירופאנה ובקבוצת העבודה על חינוך

Judaica Europeana

מקש היא שותפה באגד מוסדות הממשיך את פעילות המיזם המקורי

Athena

מקש שימשה כמוקד לאומי של ישראל במיזם. שותפי התוכן היו הספרייה הלאומית, מוזיאון ישראל, וגנזך המדינה.  למיזם זה היה המשך באמצעות אתנה פלוס שפיתח מגוון כלים לסיפורת דיגיטלית ולחינוך.

MELT

משאבי למידה לבתי ספר. המיזם שסייע בהטמעה בישראל של תקן LOM והתקן הישראלי למטדטה למשאבי למידה IsraCore.

CELEBRATE

מיזם שהטמיע בישראל את המושג והיישומים של עצמי למידה

ETB

מיזם חלוצי בתחום משאבי הלמידה שכלל פיתוח מילון מבוקר לתיאור משאבי חינוך (זמין גם בעברית)

 

IsraCore

הפעילויות של מקש בתחום התוכן כוללות

פיתוח תקן ישראקור לתיאור משאבי למידה (מטדטה).  אומץ על ידי מערכת ההשכלה הגבוהה (מערכת מאור של מיטל) ועל ידי משרד החינוך (הענן החינוכי)

המלצות בדבר מטדטה מינימלי לספקי תוכן מישראל

LOM: מהם מטא-נתונים של IEEE לעצמי למידה/ מטא -נתונים של IMS למשאבי למידה? תרגום ע”י ד”ר יהודית בר אילן ואורה זהבי

הקטלוג החינוכי של משרד החינוך

מאור, מאגר אובייקטי למידה ברשת האקדמית (אימץ את ישראקור)

אמנת המחוייבות לתקן ישראקור

פירוט תקן ישראקור לתיאור משאבי למידה (מטדטה)

יום עיון של מקש בשיתוף המנהל למדע ולטכנולוגיה וספקי התוכן העיקריים בישראל
השתתפות של ישראל במחלף משאבי הלמידה האירופיים.(2009)

 

SKOS

מקש, כמוקד לאומי של מיזם אתנה, ארגנה, בשותפות עם איגוד האנטרנט הישראלית כנס אודות תקן סקוס בהשתתפות מומחית בתחום
Regine Stein

דף משאבים ומצגות אודות סקוס כהכנה לכנס

מקש מקדמת את השימוש של משאבים דיגיטליים המתעדים את המורשת התרבותית בחינוך

מקש חברה בקבוצת העבודה של הספרייה הדיגיטלית האירופית (אירופאנה) למדיניות חינוך (2015):

המלצות אירופאנה בעניין מדיניות חינוכית

שבעה דרכים בכדי לפתוח המורשת התרבותית בפני החינוך