New European Media

NEM Newi European Media

NEM New European Media

 

מקש היא שותפה ברשת והשתתפה בניסוח של נייר העמדה של בעניין סיפורת דיגיטלית שנערך בהובלה של

 Prof. Andrew Perkis, Norwegian University of Science and Technology ( Digital Storytelling )

 

הרשת עוסקת בתעשיות המובילות את העתיד של ההתנסות הדיגיטלית

Connected, Converging and Interactive Media & Creative Industries

 

הרשת מתמקדת בתערובת חדשנית של אמצעי מדיה מגוונים ותצורות תוכן יצירתיות המוגשות בצורה חלקה באמצעות רשתות שקופות והמיועדות לשפר את האיכות, את ההנאה והערך של החיים. הרשת מייצגת את ההתכנסות של טכנולוגיות קיימות וחדשות, כולל פס רחב, נייד ומדיה חדשה, תוך הכללת היצירתיות מעבר לכל התחומים בכדי ליצור עידן חשש של שירותים מתקדמים מותאמים אישית

מוקד מרכזי בפעילות של הרשת הם שירותים חדשניים ויישומים המהווים צורות שונות של מדיה ותוכן יצירתי

Image taken from a presentation by Andrew Perkis, 2016